מדיניות פרטיות

כללי:

בעת השימוש באתר ובשירותי האתר נאסף מידע על המשתמש, חלקו של המידע הנאסף מזהה את המשתמשים באופן אישי, מידע אותו המשתמש יכול למסור באופן מודע לדוגמא השארת פרטים לחזרה באתר, מילוי טפסים, רישום וכדומה.
כמו כן חלק מהידע אשר נאסף אינו מזהה את המשתמש באופן אישי ולא נשמר עם הפרטים האישיים.  

מאגר מידע:

איסוף הנתונים ישמר במאגר מידע של החברה ותחת אחריותה.

 

רישום לשירותים:

בעת השימוש באתר יתכן ויהיה צורך ודרישה לרישום לשירותים השונים והשימוש באתר על ידי מילוי פרטים אישיים, המידע המתבקש הנם רק הפרטים הנחוצים לצורך אספקת שירותי האתר.

איסוף מידע:

 • באתר מבוצע איסוף מידע על מנת ליישם את השימוש באתר ובתכניו, וקידום תכניו.
 • המידע הנאסף כולל את פרטי המשתמש, שם,שם משפחה ת.ז., כתובת, טלפון, אימייל, במידה ופרטים אלו נמסרו באתר.
 • איסוף מידע סטטיסטי באופו אוטומטי, כגון צפייה בעמודי ותכני האתר, מסמכים המפורסמים באתר.
 • ביצוע של פילוח הגולשים המשתמשים באתר, פילוח התנהגותי של אופן הגלישה והגולשים באתר.

השימוש במידע:

השימוש הנעשה במידע אשר נאסף באתר בעת השימוש בו, השימוש יעשה עפ"י מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן על מנת:

 • לצורך השימוש הקיים בשירותי האתר.
 • לצורך רישום ומילוי פרטים הנחוצים בטפסי האתר על מנת לקבל את שירותינו.
 • על מנת לשפר, להעשיר ולשנות את תכני האתר המוצעים באתר.
 • על מנת לקבל את שירותי האתר, לרבות פרסומם של תכנים ומידע.
 • המידע הנאסף הוא בעיקרו מידע סטטיסטי אשר אינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני:

אנו מעוניינים מדי פעם לשלוח אליך מידע בדואר אלקטרוני, בדבר שירותינו, או מסמכים הנחוצים להמשך קבלת שירותינו.
המידע אשר ישלח אליך הנו בהסכמתך המלאה, ניתן לבטל הסכמה זו בכל עת, באמצעות פניה במייל חזרה אלינו.  

מסירת מידע לצד ג':

העברת המידע לצד ג', לא תתבצע העברת מידע של פרטים אישיים לצד ג' אלא במקרים הבאים:

 • בהתאם לדרישות החוק של רשויות האכיפה, עפ"י צו בית משפט.
 • בהתאם לדרישה כפי המתחייב בחוק לרשויות המדינה.
 • קבלת צו משפטי המורה על מסירת פרטיך האישיים לצד ג'.

קבצי cookies(עוגיות):

האתר עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, וכן על מנת לאפשר איסוף נתונים סטטיסטי אודות השימוש הנעשה באתר, וכן לצרכי אבטחת מידע.
באם אתה מעוניין להימנע מקבלת קבצי cookies, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש, בד"כ הדבר מתאפשר בדפדפנים מודרניים

אבטחת מידע:

באתר נעשה יישום של מערכות ונהלים עדכניים לצורך אבטחת המידע, מערכות ונהלים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה שאינה מורשית, אך אין זה מעניק ביטחון מוחלט.
אנו לא מתחייבים שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית למידע המאוחסן . .