משרד עורך דין יוסי חדד

נכות כללית

נכות כללית , קצבת נכות כללית הינה קצבה אשר משולמת למי שעקב ליקוי רפואי או מספר ליקויים,
כאשר נפגע כושרו להשתכר או במקרה של עקרת בית נפגע כושרה לתפקד במשק ביתה.

קצבת נכות כללית:

מי זכאי:

מבוטח אשר תובע קצבת נכות כללית, עליו לעבור שלושה שלבים, ע"מ להיות זכאי לקצבה:

שלב ראשון:

כלכלי- מבוטח אשר שכרו עומד בפחות משני שליש השכר הממוצע במשק ( נכון לשנת 2020 פחות מ6144 ₪ ברוטו), או מבוטח אשר צמצם את יכולת השתכרותו ביותר מ50%.

שלב שני:

נכות רפואית- על המבוטח לעבור וועדה רפואית, אז תקבע נכותו הרפואית, כאשר עליו לעבור סף רפואי, כקבוע בסעיף 208 לחוק הביטוח הלאומי, היינו נכות רפואית בשיעור של 60%  או נכות רפואית בשיעור של 40% עם סעיף ליקוי בודד של 25%.

שלב שלישי:

בדיקת כושר השתכרות- לאחר שהמבוטח עבר את שני השלבים הראשונים, המל"ל יבדוק האם המבוטח איבד יותר מ50%  מכושרו להשתכר, במידה ולא- התביעה תדחה, במידה וכן, המל"ל יכול לקבוע לו נכות חלקית ( 60%, 65%, 74%) או נכות מלאה בשיעור של 100%.

עקרת בית:

בדיקת זכאות לנכות כללית אצל נשים היא לעיתים שונה מגברים:

נשים נשואות עובדות / רווקות/ גרושות/ אלמנות ייבדקו כמשתכרות ,

לעומת זאת:

אישה נשואה – אשר אינה עובדת או שאין לה 12 חודשי עבודה רצופים או שאין לה 24 חודשי עבודה ב48 החודשים שלפני הגשת התביעה, תיבדק כעקרת בית.

כאמור בדיקת הזכאות כעקרת בית שונה ממשתכרת,

שכן על המבוטחת לקבל 50% נכות רפואית ומעלה, ולאחר מכן ייבדק האם הצטמצם כושרה לעבוד במשק ביתה ביותר מ50% או בפחות.

תוספת תלויים:

נכה אשר מקבל נכות כללית, זכאי לתוספת תלויים עבור בן/בת הזוג,

וכן עבור ילדיו, כדלקמן:

בן/בת הזוג: במידה והכנסת בן/בת הזוג אינה עולה 6014 ₪ ברוטו ( נכון לשנת 2020), כאשר עקרת בית אינה זכאית לתוספת עבור בן הזוג.

ילדים: לנכה זכאות לקבלת תוספת עד שני ילדים, כאשר גיל הילדים הינו עד גיל 18 או משרתים בשירות חובה

שיעור התוספת ( נכון לשנת 2020):
שיעור התוספת היא בהתאם לאחוזי הנכות אולם כאשר הנכבה עובד ומרוויח בעל 21% מהשכר הממוצע במשק, יקבל הנכה תוספת תלויים מלאה, גם אם נכותו חלקית.

דרגת נכות

תוספת עבור ילד

תוספת עבור בן/בת זוג

100%

954

1192

74%

706

882

65%

620

775

60%

573

715

לקבלת שירותי המשרד השונים לחץ כאן.